Prázdný
košík
DOPRAVA ZDARMA
u Vás doma v úterý
+420 530 325 271
v pracovní dny 900 - 1700
Vážení zákazníci, provoz obchodu byl ukončen

Stalo se něco s produktem? Potřebujete jej k nám zaslat na reklamaci? Zde máte návod, jak na to.

1) Stáhněte si formulář pro reklamaci zboží a vytiskněte ho
2) Vyplňte všechny informace, nezapomeňte na popis závady a způsob, jak chcete reklamaci vyřídit
3) Přiložte k formuláři kopii dokladu o koupi (fakturu)
4) Pořádně to všechno zabalte a zašlete nám to na adresu: ZabalHo.cz, Hlavní 248/15, 624 00 Brno

Jakmile se k nám reklamace dostane, budeme Vás neprodleně kontaktovat emailem.
Pokud Vám cokoliv není jasné, zeptejte se nás na tel. 530 325 271 nebo na emailu info@zabalho.cz

Reklamaci budeme posuzovat v souladu s pokyny stanovenými výrobcem zboží nebo jeho zástupcem, resp. výrobci takové zboží odešleme k vyjádření a vyřízení.
Náklady spojené se zasláním reklamovaného zboží směrem k nám hradíte Vy.
V případě kladného vyřízení reklamace je Vám zasláno opravené nebo vyměněné zboží zpět na naše náklady.
Maximální doba vyřízení reklamace je zákonem stanovena na 30 dní, ale snažíme se vše maximálně urychlit.

Záruční lhůta je zákonem stanovena na 24 měsíců.
U zakoupeného zboží slouží daňový doklad (faktura) zároveň jako záruční list.
Nároky z odpovědnosti za vady a ze záruky (reklamace) se nevztahují na závady způsobené nesprávným používáním a opotřebením neodpovídajícím způsobem.
Také není uznána závada způsobena neodborným zásahem a to zejména neodbornou opravou.
Zákazník je povinen uplatnit reklamaci neprodleně po vzniku vady.
Reklamované zboží nám musí být doručeno spolu s popisem závady.
Mělo by mít uvedeno i volbu vypořádání nároku kupujícího podle zákona, jinak bude reklamace považována za neplatnou.